Wednesday, July 6, 2011

Mga Pagbasa – Miyerkules, Hulyo 6, 2011

Miyerkules Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Genesis 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a
Salmo 32, 2-3. 10-11. 18-19.

Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.

Mateo 10, 1-7

« Basahin at Pakinggan »