Saturday, July 2, 2011

Mga Pagbasa – Sabado, Hulyo 2, 2011

Kalinis-linisang Puso ni Maria

Genesis 27, 1-5. 15-29
Salmo 134, 1-2. 3-4. 5-6

Bigyan ang D’yos ng papuri pagkat siya at mabuti.

Mateo 9, 14-17

« Basahin at Pakinggan »