Wednesday, July 20, 2011

Mga Pagbasa – Miyerkules, Hulyo 20, 2011

Miyerkules Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Exodo 16, 1-5. 9-15
Salmo 77, 18-19. 23-24. 25-26. 27-28

Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay.

Mateo 13, 1-9

« Basahin at Pakinggan »