Monday, July 11, 2011

Mga Pagbasa – Lunes, Hulyo 11, 2011

Paggunita kay San Benito, abad

Exodo 1, 8-14. 22
Salmo 123, 1-3. 4-6. 7-8

Sa pangalan ng Maykapal, tayo ay tinutulungan.

Mateo 10, 34 – 11, 1

« Basahin at Pakinggan »