Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Mass Readings for the Week

Mga Pagbasa – Biyernes, Pebrero 11, 2011

Mahal na Birheng Maria ng Lourdes

Isaias 66, 10-14k.
Judith 13, 18bkde. 19

Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan.

Juan 2, 1-11

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Pebrero 10, 2011

Paggunita kay Santa Escolastica, dalaga

Genesis 2, 18-25
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

Marcos 7, 24-30

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Pebrero 9, 2011

Miyerkules sa Ikalimang Linggo sa Karaniwang Panahon

Genesis 2, 4b-9. 15-17
Salmo 103, 1-2a. 27-28. 29bk-30

Panginoo’y papurihan, aba kong sariling buhay.

Marcos 7, 14-23

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Martes, Pebrero 8, 2011

Martes sa Ikalimang Linggo sa Karaniwang Panahon

Genesis 1, 20-2, 4a
Salmo 8, 5-6. 6-7. 8-9

Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan.

Marcos 7, 1-13

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Pebrero 7, 2011

Lunes sa Ikalimang Linggo sa Karaniwang Panahon

Genesis 1, 1-19
Salmo 103, 1-2a. 5-6. 10 at 12. 24 at 35bk

Ang Poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha.

Marcos 6, 53-56

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Pebrero 6, 2011

Ikalimang Linggo sa Karaniwang Panahon

Isaias 58, 7-10
Salmo 111, 4-5. 6-7. 8a at 9

Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag.

1 Corinto 2, 1-5
Mateo 5, 13-16

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Pebrero 05, 2011

Paggunita kay Santa Agata (Agueda), dalaga at martir

Hebreo 13, 15-17. 20-21
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

Marcos 6, 30-34

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Pebrero 04, 2011

Biyernes sa Ikaapat na Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 13, 1-8
Salmo 26, 1. 3. 5. 8b-9abk

Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

Marcos 6, 14-29

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Pebrero 03, 2011

Huwebes sa Ikaapat na Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 12, 18-19. 21-24
Salmo 47, 2-3a. 3b-4. 9. 10-11

Awa mo’y nagunita ko sa loob ng iyong templo.

Marcos 6, 7-13

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Pebrero 02, 2011

Kapistahan ng Pagdadala kay Hesus na Panginoon sa Templo

Malakias 3, 1-4
Salmo 23, 7. 8. 9. 10

D’yos na makapangyariha’y dakilang hari kailanman.

Hebreo 2, 14-18
Lucas 2, 22-40

Basahin at pakinggan →