Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Mass Readings for the Week

Mga Pagbasa – Martes, Disyembre 07, 2010

Martes sa Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon
Paggunita kay San Ambrosio

Isaias 40, 1-11
Salmo 95, 1-2. 3 at 10ak. 11-12. 13

Ang Poong D’yos ay darating upang tayo ay tubusin.

Mateo 18, 12-14

Lector: Jeric Pena

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Disyembre 06, 2010

Lunes sa Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 35, 1-10
Salmo 84, 94ab-10. 11-12. 13-14

Ang Poong D’yos ay darating upang tayo ay tubusin.

Lucas 5, 17-26

Lector: Jeric Pena

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Disyembre 05, 2010

Ikalawang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 11, 1-10
Salmo 71, 2. 7-8. 12-13. 17

Mabubuhay S’yang marangal at sasagana kaylanman.

Roma 15, 4-9
Mateo 3, 1-12

Lector: Jeric Peña

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Disyembre 04, 2010

Sabado sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon
Paggunita kay San Juan ng Damasco, pari at pantas ng Simbahan

Isaias 30, 19-21. 23-26
Salmo 146, 1-2. 3-4. 5-6

Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

Mateo 9, 35-10, 1. 6-8

Lector: Jeric Peña

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Disyembre 03, 2010

Biyernes sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon
Paggunita kay San Francisco Javier

Isaias 29, 17-24
Salmo 26, 1. 4. 13-14

Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

Mateo 9, 27-31

Lector: Jeric Peña

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Disyembre 02, 2010

Huwebes sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 26, 1-6
Salmo 117, 1 at 8-9. 19-21. 25-27a.

Pinagpala’ng dumarating sa ngalan ng Poon natin.

Mateo 7, 21. 24-27

Lector: Jeric Peña

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Disyembre 01, 2010

Miyerkules sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 25, 6-10a
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6.

Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal

Mateo 15, 29-37

Lector: Jeric Peña

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Martes, Nobyembre 30, 2010

Kapistahan ni Apostol San Andres

Roma 10, 9-18
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig.

Mateo 4, 18-22

Lector: Jeric Peña

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Nobyembre 29, 2010

Lunes sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 4, 2-6
Salmo 121, 1-2. 3-4a. (4b-5. 6-7.) 8-9

Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos

Mateo 8, 5-11

Lector: Jeric Peña

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Nobyembre 28, 2010

Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon
Catholic Handicapped Day

Isaias 2, 1-5
Salmo 121, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9

Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos

Roma 13. 11-14a
Mateo 24, 37-44

Lector: Jeric Peña

Basahin at pakinggan →