November 2023

Lunes, Nobyembre 20, 2023

Lunes ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Macabeo 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64
Salmo 118, 53. 61. 134. 150. 155. 158

Poon, ako’y lingapin mo;
ang utos mo’y susundin ko.

Lucas 18, 35-43

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Nobyembre 19, 2023

Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Kawikaan 31, 10-13. 19-20. 30-31
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa D’yos.

1 Tesalonica 5, 1-6
Mateo 25, 14-30

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Nobyembre 18, 2023

Sabado ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita sa Pagtatalaga sa mga Palasyong Simbahan nina Apostol San Pedro at San Pablo sa Roma
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Karunungan 18, 14-16; 19, 6-9
Salmo 104, 2-3. 36-37. 42-43

Gunitain nang malugod
ang dakilang gawa ng D’yos.

Lucas 18, 1-8

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Nobyembre 17, 2023

Paggunita kay Santa Isabel ng Unggaria, namanata sa Diyos

Karunungan 13, 1-9
Salmo 18, 2-3. 4-5

Ang langit ay nagdiriwang
sa Panginoong marangal.

Lucas 17, 26-37

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Nobyembre 16, 2023

Huwebes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kay Santa Margarita ng Escosia
o kaya Paggunita kay Santa Gertrudes, dalaga

Karunungan 7, 22 – 8, 1
Salmo 118, 89. 90. 91. 130. 135. 175

Walang hanggan, Poong Diyos,
Salita mong tumutubos.

Lucas 17, 20-25

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Nobyembre 15, 2023

Miyerkules ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita sa Dakilang San Alberto, obispo at pantas ng Simbahan

Karunungan 6, 1-11
Salmo 81, 3-4. 6-7

Magbangon ka, Poong Diyos,
upang tanan ay masakop.

Lucas 17, 11-19

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Nobyembre 14, 2023

Martes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Karunungan 2, 23-3, 9
Salmo 33, 2-3. 16-17. 18-19

Palagi kong pupurihin
ang Dakilang Poon natin.

Lucas 17, 7-10

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Nobyembre 13, 2023

Lunes Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Karunungan 1, 1-7
Salmo 138, 1-3. 4-6. 7-8. 9-10

Poon, ako ay samahan
sa buhay na walang hanggan.

Lucas 17, 1-6

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Nobyembre 12, 2023

Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Karunungan 6, 12-16
Salmo 62, 2. 3-4. 5-6. 7-8

Aking kinasasabikan,
Panginoon, ikaw lamang.

1 Tesalonica 4, 13-18
Mateo 25, 1-13

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Nobyembre 11, 2023

Paggunita kay San Martin ng Tours, obispo

Roma 16, 3-9. 16. 22-27
Salmo 144, 2-3. 4-5. 10-11

Pupurihin ko ang ngalan
ng Poon magpakailanman.

Lucas 16, 9-15

« Basahin at Pakinggan »