Friday, November 10, 2023

Biyernes, Nobyembre 10, 2023

Paggunita sa Dakilang Papa San Leon, pantas ng Simbahan

Roma 15, 14-21
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Panginoong nagliligtas
sa tanang bansa’y nahayag.

Lucas 16, 1-8

« Basahin at Pakinggan »