Monday, November 6, 2023

Lunes, Nobyembre 6, 2023

Lunes ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 11, 29-36
Salmo 68, 30-31. 33-34. 36-37

Panginoon, iyong dinggin
akong iyong ginigiliw.

Lucas 14, 12-14

« Basahin at Pakinggan »