Sunday, November 26, 2023

Linggo, Nobyembre 26, 2023

Dakilang Kapistahan ng Pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa Sanlibutan (A)

Ezekiel 34, 11-12. 15-17
Salmo 22, 1-2a. 2b-3. 5-6

Pastol ko’y Panginoong D’yos,
hindi ako magdarahop.

1 Corinto 15, 20-26. 28
Mateo 25, 31-46

« Basahin at Pakinggan »