Friday, November 17, 2023

Biyernes, Nobyembre 17, 2023

Paggunita kay Santa Isabel ng Unggaria, namanata sa Diyos

Karunungan 13, 1-9
Salmo 18, 2-3. 4-5

Ang langit ay nagdiriwang
sa Panginoong marangal.

Lucas 17, 26-37

« Basahin at Pakinggan »