Monday, November 13, 2023

Lunes, Nobyembre 13, 2023

Lunes Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Karunungan 1, 1-7
Salmo 138, 1-3. 4-6. 7-8. 9-10

Poon, ako ay samahan
sa buhay na walang hanggan.

Lucas 17, 1-6

« Basahin at Pakinggan »