Saturday, November 11, 2023

Sabado, Nobyembre 11, 2023

Paggunita kay San Martin ng Tours, obispo

Roma 16, 3-9. 16. 22-27
Salmo 144, 2-3. 4-5. 10-11

Pupurihin ko ang ngalan
ng Poon magpakailanman.

Lucas 16, 9-15

« Basahin at Pakinggan »