November 2023

Biyernes, Nobyembre 10, 2023

Paggunita sa Dakilang Papa San Leon, pantas ng Simbahan

Roma 15, 14-21
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Panginoong nagliligtas
sa tanang bansa’y nahayag.

Lucas 16, 1-8

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Nobyembre 9, 2023

Kapistahan ng Pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma

Ezekiel 47, 1-2. 8-9. 12
Salmo 45, 2-3. 5-6. 8-9.

Sa bayan ng Dakilang D’yos
batis n’ya’y may tuwang dulot.

1 Corinto 3, 9k-11. 16-17
Juan 2, 13-22

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Nobyembre 8, 2023

Miyerkules ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 13, 8-10
Salmo 111, 1-2. 4-5. 9

Ang taong tunay na mat’wid
ay mahabagi’t mabait.

Lucas 14, 25-33

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Nobyembre 7, 2023

Martes ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 12, 5-16a
Salmo 130, 1. 2. 3

Sa iyong kapayapaan, D’yos ko, ako’y alagaan.

Lucas 14, 15-24

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Nobyembre 6, 2023

Lunes ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 11, 29-36
Salmo 68, 30-31. 33-34. 36-37

Panginoon, iyong dinggin
akong iyong ginigiliw.

Lucas 14, 12-14

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Nobyembre 5, 2023

Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Malakias 1, 14b – 2, 2b. 8-10
Salmo 130, 1. 2. 3

Sa iyong kapayapaan, O D’yos, ako’y alagaan.

1 Tesalonica 2, 7b. 9. 13
Mateo 23, 1-12

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Nobyembre 4, 2023

Paggunita kay San Carlos Borromeo, obispo

Roma 11, 1-2a. 11-12. 25-29
Salmo 93, 12-13a, 14-15. 17-18

Ang Poo’y di tatalikod
sa kanyang hirang na lingkod.

Lucas 14, 1. 7-11

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Nobyembre 3, 2023

Biyernes ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kay San Martin de Porres, namanata sa Diyos

Roma 9, 1-5
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem,
ang Panginoong butihin.

Lucas 14, 1-6

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Nobyembre 2, 2023

Paggunita sa Lahat ng mga Pumanaw na Kristiyano

Mga Pagbasa para sa Unang Misa

2 Macabeo 12, 43-46
Salmo 103, 8 at 10. 13-14. 15-16. 17-18.

Panginoo’y nagmamahal
at maawain sa tanan.

Roma 8, 31b-35. 37-39
Juan 14, 1-6

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Nobyembre 2, 2023

Paggunita sa Lahat ng mga Pumanaw na Kristiyano

Mga Pagbasa para sa Ikalawang Misa

Karunungan 3, 1-9
Salmo 115, 15. 6; Salmo 116, 10-11. 15-16ak

Sa piling ng Poong mahal
ako’y laging mamumuhay.

Roma 6, 3-4. 8-9
Juan 6, 37-40

« Basahin at Pakinggan »