October 2023

Miyerkules, Oktubre 11, 2023

Miyerkules ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kay Papa San Juan XXIII

Jonas 4, 1-11
Salmo 85, 3-4. 5-6. 9-10

Poong banayad magalit,
wagas ang iyong pag-ibig.

Lucas 11, 1-4

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Oktubre 10, 2023

Martes ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Jonas 3, 1-10
Salmo 129, 1-2. 3-4ab. 7-8

Hiling nami’y ‘yong limutin
tanang kasalanan namin.

Lucas 10, 38-42

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Oktubre 9, 2023

Lunes ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kina Obispo San Dionisio at mga kasama, mga martir
o kaya Paggunita kay San Juan Leonardo, pari

Jonas 1, 1 – 2, 1. 11
Jonas 2. 2. 3. 4. 5. 8

Sa tiyak na kamatayan
ako’y ipinagsanggalang.

Lucas 10, 25-37

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Oktubre 8, 2023

Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Isaias 5, 1-7
Salmo 79, 9 at 12. 13-14. 15-16. 19-20

Panginoon, iyong tanim
ang ubasan mong Israel.

Filipos 4, 6-9
Mateo 21, 33-43

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Oktubre 7, 2023

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria ng Rosario

Baruc 4, 5-12. 27-29
Salmo 68, 33-35. 36-37

Dinirinig ng Maykapal
ang mga may kailangan.

Lucas 10, 17-24

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Oktubre 6, 2023

Biyernes ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kay San Bruno, Pari

Baruc 1, 15-22
Salmo 78, 1-2. 3. 5. 8. 9

Dahil sa ngalan mo, Poon,
iligtas mo kami ngayon.

Lucas 10, 13-16

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Oktubre 5, 2023

Huwebes ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kay Santa Maria Faustina Kowalska

Nehemias 8, 1-4a. 5-6. 7b-12
Salmo 18, 8. 9. 10. 11

Ating kabutiha’t lugod
ay nasa loobin ng D’yos.

Lucas 10, 1-12

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Oktubre 4, 2023

Paggunita kay San Francisco de Asis

Nehemias 2, 1-8
Salmo 136, 1-2. 3. 4-5. 6

Kung ika’y aking limutin,
wala na ‘kong aawitin.

Lucas 9, 57-62

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Oktubre 3, 2023

Martes ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Zacarias 8, 20-23
Salmo 86, 1-3. 4-5. 6-7

Ang ating Panginoong D’yos
ay kapiling nating lubos.

Lucas 9, 51-56

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Oktubre 2, 2023

Paggunita sa mga Banal na Anghel na Tagatanod

Zacarias 8, 1-8
Salmo 101, 16-18. 19-21. 29 ay 22-23

Panginoo’y mahahayag
kapag Sion ay natatag.

Mateo 18, 1-5. 10

« Basahin at Pakinggan »