October 2023

Sabado, Oktubre 21, 2023

Sabado ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Roma 4, 13. 15-18
Salmo 104, 6-7. 8-9. 42-43

Nasa isip ng Maykapal
ang tipan niya kailanman.

Lucas 12, 8-12

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Oktubre 20, 2023

Biyernes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 4, 1-8
Salmo 31, 1-2. 5. 11

Sa ‘yong tulong at pagtubos
ako’y binigyan mong luagod.

Lucas 12, 1-7

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Oktubre 19, 2023

Huwebes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kina San Juan de Brebeuf
at San Isaac Jogues, mga pari at mga kasama, mga martir
o kaya Paggunita kay San Pablo de la Cruz, pari

Roma 3, 21-30
Salmo 129, 1-2. 3-4b. 4k-6

Sa piling ng Poong Diyos
may pag-ibig at pagtubos.

Lucas 11, 47-54

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Oktubre 18, 2023

Kapistahan ni San Lucas,
Manunulat ng Mabuting Balita

2 Timoteo 4, 10-17b
Salmo 144, 10-11. 12-13ab. 17-18

Talastas ng mga tao
dakilang paghahari mo.

Lucas 10, 1-9

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Oktubre 17, 2023

Paggunita kay San Ignacio ng Antioquia, obispo at martir

Roma 1, 16-25
Salmo 18, 2-3. 4-5

Ang langit ay nagdiriwang
sa Panginoong marangal.

Lucas 11, 37-41

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Oktubre 16, 2023

Lunes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kay Santa Eduvigis (Heidi), namanata sa Diyos
o kaya Paggunita kay Santa Margarita Maria Alacoque, dalaga

Roma 1, 1-7
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Ang D’yos na rin ang naghayag
ng handog n’yang pagliligtas.

Lucas 11, 29-32

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Oktubre 15, 2023

Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Isaias 25, 6-10a
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5, 6

Lagi akong mananahan
sa bahay ng Poong mahal.

Filipos 4, 12-14. 19-20
Mateo 22, 1-14

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Oktubre 14, 2023

Sabado ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kay Papa San Calixto I, martir
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Joel 4, 12-21
Salmo 96, 1-2. 5-6. 11-12

Sa Panginoo’y magalak
ang masunuri’t matapat.

Lucas 11, 27-28

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Oktubre 13, 2023

Biyernes ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Joel 1, 13-15; 2, 1-2
Salmo 9, 2-3. 6 at 16. 8-9

Makatarungang paghatol
ang igagawad ng Poon.

Lucas 11, 15-26

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Oktubre 12, 2023

Huwebes ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Malakias 3, 13-20a
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Mapalad ang umaasa
sa Panginoon tuwina.

Lucas 11, 5-13

« Basahin at Pakinggan »