Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Mass Readings for the Week

Mga Pagbasa – Martes, Hunyo 21, 2011

Martes sa Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon

Genesis 13, 2. 5-18
Salmo 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5

Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin?

Mateo 7, 6. 12-14

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Hunyo 20, 2011

Lunes sa Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon

Genesis 12, 1-9
Salmo 32, 12-13. 18-19. 20-21

Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Mateo 7, 1-5

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Hunyo 18, 2011

Sabado sa Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon

2 Corinto 12, 1-10
Salmo 33, 8-9. 10-11. 12-13

Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Mateo 6, 24-34

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Hunyo 17, 2011

Biyernes sa Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon

2 Corinto 11, 18. 21b-30
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7

Mat’wid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan.

Mateo 6, 19-23

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Hunyo 16, 2011

Huwebes sa Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon

2 Corinto 11, 1-11
Salmo 110, 1-2. 3-4. 7-8

Poon, ang gawa mo’y ganap, maaasahan at tapat.

Mateo 6, 7-15

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Hunyo 15, 2011

Miyerkules sa Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon

2 Corinto 9, 6-11
Salmo 111, 1-2. 3-4. 9

Mapalad s’ya na may takot sa D’yos na magandang-loob.

Mateo 6, 1-6. 16-18

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Martes, Hunyo 14, 2011

Martes sa Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon

2 Corinto 8, 1-9
Salmo 145, 2. 5-6. 7. 8-9a

Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin.

Mateo 5, 43-48

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Hunyo 13, 2011

Paggunita kay San Antonio de Padua

2 Corinto 6, 1-10
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas.

Mateo 5, 38-42

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Hunyo 12, 2011

Linggo ng Pentekostes

Mga Gawa 2, 1-11
Salmo 103, 1ab at 24ak. 29bk-30. 31 at 34

Espiritu mo’y suguin, Poon, tana’y ‘yong baguhin.

1 Corinto 12, 3b-7. 12-13
Juan 15, 26-27; 16, 12-15

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Hunyo 11, 2011

Paggunita kay San Bernabe, apostol

Mga Gawa 11, 21b-26; 13 1-3
Salmo 97, 1. 2-3ab, 3kd-4, 5-6

Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag.

Mateo 10, 7-13

Basahin at pakinggan →