Tuesday, January 31, 2012

Mga Pagbasa – Martes, Enero 31, 2012

Paggunita kay San Juan Bosco

2 Samuel 18, 9-10. 14b. 24-25a. 30 – 19, 3
Salmo 85, 1-2. 3-4. 5-6

Poon, sa aking dalangin ako sana’y iyong dinggin.

Marcos 5, 21-43

« Basahin at Pakinggan »