Sunday, January 15, 2012

Mga Pagbasa – Sabado, Enero 14, 2012

Sabado ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Samuel 9, 1-4. 17-19; 10, 1a
Salmo 20, 2-3. 4-5. 6-7.

Poon, ang bigay mong lakas, sa hari’y nagpapagalak.

Marcos 2, 13-17

« Basahin at Pakinggan »