Saturday, January 21, 2012

Mga Pagbasa – Sabado, Enero 21, 2012

Paggunita kay Santa Agnes

2 Samuel 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27
Salmo 79, 2-3. 5-7

Poon, kami’y ‘yong iligtas at tanglawan ng ‘yong sinag.

Marcos 3, 20-21

« Basahin at Pakinggan »