Friday, January 20, 2012

Mga Pagbasa – Biyernes, Enero 20, 2012

Biyernes ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Samuel 24, 3-21
Salmo 56, 2. 3-4. 6 at 11

Poon, kami’y kaawaan, at lagi mong kahabagan.

Marcos 3, 13-19

« Basahin at Pakinggan »