Sunday, January 1, 2012

Mga Pagbasa – Linggo, Enero 01, 2012

Dakilang Kapistahan ni MAria, Ina ng Diyos

Bilang 6, 22-27
Salmo 66, 2-3. 5. 6 at 8

Kami’y iyong kaawaan, pagpalain, Poong mahal.

Galacia 4, 4-7
Lucas 2, 16-21

« Basahin at Pakinggan »