Thursday, January 26, 2012

Mga Pagbasa – Huwebes, Enero 26, 2012

Paggunita kina San Timoteo at San Tito

2 Timoteo 1, 1-8
Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas.

Marcos 4, 21-25

« Basahin at Pakinggan »