Sunday, January 29, 2012

Mga Pagbasa – Linggo, Enero 29, 2012

Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Deuteronomio 18, 15-20
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

1 Corinto 7, 32-25
Marcos 1, 21-28

« Basahin at Pakinggan »