February 2012

Mga Pagbasa – Miyerkules, Pebrero 29, 2012

Miyerkules sa Unang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Jonas 3, 1-10
Salmo 50, 3-4. 12-13. 18-19

D’yos ko, iyong tinatanggap pakumbaba’t pusong tapat.

Lucas 11, 29-32.

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Pebrero 28, 2012

Martes sa Unang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Isaias 55, 10-11
Salmo 33, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19.

Mat’wid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan.

Mateo 6, 7-15

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Pebrero 27, 2012

Lunes sa Unang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Levitico 19, 1-2. 11-18
Salmo 18, 8. 9. 10. 15

Espiritung bumubuhay ang salita ng Maykapal.

Mateo 25, 31-46

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Pebrero 26, 2012

Unang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Genesis 9:8-15
Salmo 25:4-5, 6-7, 8-9

Poon, iyong minamahal and tapat sa iyong tipan.

1 Pedro 3:18-22
Marcos 1:12-15

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Pebrero 25, 2012

Sabado kasunod ng Miyerkules ng Abo

Isaias 58, 9b-14
Salmo 85, 1-2. 3-4. 5-6

Ituro mo ang ‘yong loob nang matapat kong masunod.

Lucas 5, 27-32

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Pebrero 24, 2012

Biyernes kasunod ng Miyerkules ng Abo

Isaias 58, 1-9a
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 18-19

D’yos ko, iyong tinatanggap pakumbaba’t pusong tapat.

Mateo 9, 14-15

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Pebrero 23, 2012

Huwebes kasunod ng Miyerkules ng Abo

Deuteronomio 30, 15-20
Salmo 1, 1-2. 3. 4. at 6

Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

Lucas 9, 22-25

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Pebrero 22, 2012

Miyerkules ng Abo

Joel 2, 12-18
Salmo 50, 3-4, 5-6a. 12-13. 14 at 17

Poon, iyong kaawaan kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

2 Corinto 5, 20 – 6, 2
Mateo 6, 1-6. 16-18

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Pebrero 21, 2012

Martes ng Ika-7 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Santiago 4, 1-10
Salmo 54, 7-8. 9-10a. 10b-11a. 23

Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin.

Marcos 9, 30-37

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Pebrero 20, 2012

Lunes ng Ika-7 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Santiago 3, 13-18
Salmo 18, 8. 9. 10. 15

Ating kabutiha’t lugod ay nasa loobin ng D’yos.

Marcos 9, 14-29

« Basahin at Pakinggan »