Friday, February 17, 2012

Mga Pagbasa – Biyernes, Pebrero 17, 2012

Biyernes ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Santiago 2, 14-24. 26
Salmo 111, 1-2. 3-4. 5-6

Mapalad ang sumusunod sa Diyos nang kusang-loob.

Marcos 8, 34 – 9, 1

« Basahin at Pakinggan »