Wednesday, February 15, 2012

Mga Pagbasa – Miyerkules, Pebrero 15, 2012

Miyerkules ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Santiago 1, 19-27
Salmo 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5

Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin?

Marcos 8, 22-26

« Basahin at Pakinggan »