January 2012

Mga Pagbasa – Martes, Enero 31, 2012

Paggunita kay San Juan Bosco

2 Samuel 18, 9-10. 14b. 24-25a. 30 – 19, 3
Salmo 85, 1-2. 3-4. 5-6

Poon, sa aking dalangin ako sana’y iyong dinggin.

Marcos 5, 21-43

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Enero 30, 2012

Lunes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon

2 Samuel 15, 13-14. 30; 16, 5-13a
Salmo 3, 2-3. 4-5. 6-7

Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako.

Marcos 5, 1-20

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Enero 29, 2012

Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Deuteronomio 18, 15-20
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

1 Corinto 7, 32-25
Marcos 1, 21-28

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Enero 28, 2012

Paggunita kay Santo Tomas de Aquino

2 Samuel 12, 1-7a. 10-17
Salmo 50, 12-13. 14-15. 16-17

Diyos ko, sa aki’y likhain tapat na puso’t loobin.

Marcos 4, 35-41

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Enero 27, 2012

Biyernes ng Ika-3 Linggo sa Karaniwang Panahon

2 Samuel 11, 1-4a. 5-10a. 13-17
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 6bk-7. 10-11

Poon, iyong kaawaan kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

Marcos 4, 26-24

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Enero 26, 2012

Paggunita kina San Timoteo at San Tito

2 Timoteo 1, 1-8
Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas.

Marcos 4, 21-25

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Enero 25, 2012

Kapistahan ng Pagbabagong-buhay ni Apostol San Pablo

Mga Gawa 22, 3-16
Salmo 116, 1. 2

Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.

Marcos 16, 15-18

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Enero 24, 2012

Paggunita kay San Francisco de Sales

2 Samuel 6, 12b-15. 17-19
Salmo 23, 7. 8. 9. 10

Sino ang haring dakila? Siya’y ang D’yos na lumikha.

Marcos 3, 31-35.

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Enero 23, 2012

Lunes ng Ika-3 Linggo sa Karaniwang Panahon

2 Samuel 5, 1-7. 10
Salmo 88, 20. 21-22. 25-26

Pag-ibig ko’t pagtatapat ay ibibigay kong ganap.

Marcos 3, 22-30

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Enero 22, 2012

Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon

Jonas 3, 1-5. 10
Salmo 23, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9

Poon, ang iyong landasi’y iyong ituro sa akin.

1 Corinto 7, 29-31
Marcos 1, 14-20

« Basahin at Pakinggan »