Monday, January 9, 2012

Mga Pagbasa – Lunes, Enero 09, 2012

Kapistahan ng Pagbibinyag sa Panginoon

Isaias 42, 1-4. 6-7
Isaias 12, 2-3. 5bkd. 5-6

May galak tayong sumalok sa batis ng Manunubos.

Mga Gawa 10, 34-38
Marcos 1, 7-11

« Basahin at Pakinggan »