Friday, January 6, 2012

Mga Pagbasa – Biyernes, Enero 06, 2012

1 Juan 5, 5-13
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.

Marcos 1, 7-11

« Basahin at Pakinggan »