Friday, January 13, 2012

Mga Pagbasa – Biyernes, Enero 13, 2012

Biyernes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Samuel 8, 4-7. 10-22a
Salmo 88, 16-17. 18-19

Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin.

Marcos 2, 1-12

« Basahin at Pakinggan »