Saturday, February 18, 2012

Mga Pagbasa – Sabado, Pebrero 18, 2012

Sabado ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Santiago 3, 1-10
Salmo 11, 2-3. 4-5. 7-8

Poon, kami’y ‘yong ingatan, h’wag mo kaming pabayaan.

Marcos 9, 2-13

« Basahin at Pakinggan »