Wednesday, February 1, 2012

Mga Pagbasa – Miyerkules, Pebrero 01, 2012

Miyerkules ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon

2 Samuel 24, 2. 9-17
Salmo 31, 1-2. 5. 6. 7

D’yos ko, ako’y patawarin sa aking pagkasuwail.

Marcos 6, 1-6

« Basahin at Pakinggan »