Sunday, February 26, 2012

Mga Pagbasa – Linggo, Pebrero 26, 2012

Unang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Genesis 9:8-15
Salmo 25:4-5, 6-7, 8-9

Poon, iyong minamahal and tapat sa iyong tipan.

1 Pedro 3:18-22
Marcos 1:12-15

« Basahin at Pakinggan »