Friday, February 10, 2012

Mga Pagbasa – Biyernes, Pebrero 10, 2012

Paggunita kay Santa Escolastica

1 Hari 11, 29-32; 12, 19
Salmo 80, 10-11ab. 12-13. 14-15

Tinig ko’y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong mahal.

Marcos 7, 31-37

« Basahin at Pakinggan »