Wednesday, February 29, 2012

Mga Pagbasa – Miyerkules, Pebrero 29, 2012

Miyerkules sa Unang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Jonas 3, 1-10
Salmo 50, 3-4. 12-13. 18-19

D’yos ko, iyong tinatanggap pakumbaba’t pusong tapat.

Lucas 11, 29-32.

« Basahin at Pakinggan »