February 2012

Mga Pagbasa – Huwebes, Pebrero 09, 2012

Huwebes Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Hari 11, 4-13
Salmo 105, 3-4. 35-36. 37 at 40

Panginoong masintahin, ang bayan mo’y gunitain.

Marcos 7, 24-30

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Pebrero 08, 2012

Miyerkules Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Hari 10, 1-10
Salmo 36, 5-6. 30-21. 39-40

Madiwa kapag nangusap ang mga mat’wid at ganap.

Marcos 7, 14-23

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Pebrero 07, 2012

Martes Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Hari 8, 22-23. 27-30
Salmo 83, 3. 4. 5 at 10. 11

Ang templo mo’y aking mahal, D’yos na makapangyarihan.

Marcos 7, 1-13

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Pebrero 06, 2012

Paggunita kina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama

1 Hari 8, 1-7. 9. 13
Salmo 31, 6-7. 8-10

Poong Makapangyarihan, kami’y iyong panahanan.

Marcos 6, 53-56

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Pebrero 05, 2012

Ikalimang Linggo sa Karaniwang Panahon

Job 7, 1-4. 6-7
Salmo 146, 1-2. 3-4. 5-6

Panginoon ay purihin; siya ay nagpapagaling.

1 Corinto 9, 16-19. 22-23
Marcos 1, 29-39

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Pebrero 04, 2012

Sabado ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Hari 3, 4-13
Salmo 118, 9. 10. 11. 12. 13. 14

Ang lahat ng ‘yong tuntunin ay ituro mo sa akin.

Marcos 6, 30-34

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Pebrero 03, 2012

Biyernes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Sirak 47, 2-13
Salmo 17, 31. 47 at 50. 51

Purihin ang D’yos ng lahat, s’ya’y aking Tagapagligtas.

Marcos 6, 15-29

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Pebrero 02, 2012

Kapistahan ng Pagdadala kay Hesus na Panginoon sa Templo

Malakias 3, 1-4
Salmo 23, 7. 8. 9. 10

D’yos na makapangyariha’y dakilang hari kailanman.

Hebreo 2, 14-18
Lucas 2, 22-32

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Pebrero 01, 2012

Miyerkules ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon

2 Samuel 24, 2. 9-17
Salmo 31, 1-2. 5. 6. 7

D’yos ko, ako’y patawarin sa aking pagkasuwail.

Marcos 6, 1-6

« Basahin at Pakinggan »