February 2012

Mga Pagbasa – Linggo, Pebrero 19, 2012

Ikapitong Linggo sa Karaniwang Panahon

Isaias 43, 18-19. 21-22. 24b-25
Salmo 40, 2-3. 4-5. 13-14

Sa nagawa kong pagsuway, Poon, ako ay lunasan.

2 Corinto 1, 18-22
Marcos 2, 1-12

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Pebrero 18, 2012

Sabado ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Santiago 3, 1-10
Salmo 11, 2-3. 4-5. 7-8

Poon, kami’y ‘yong ingatan, h’wag mo kaming pabayaan.

Marcos 9, 2-13

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Pebrero 17, 2012

Biyernes ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Santiago 2, 14-24. 26
Salmo 111, 1-2. 3-4. 5-6

Mapalad ang sumusunod sa Diyos nang kusang-loob.

Marcos 8, 34 – 9, 1

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Pebrero 16, 2012

Huwebes ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Santiago 2, 1-9
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7

Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

Marcos 8, 27-33

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Pebrero 15, 2012

Miyerkules ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Santiago 1, 19-27
Salmo 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5

Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin?

Marcos 8, 22-26

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Martes, Pebrero 14, 2012

Paggunita kina San Cirilo at San Metodio

Santiago 1, 12-18
Salmo 93, 12-13a. 14-15. 18-19

Mapalad ang tumatanggap ng aral ng Poong tapat.

Marcos 8, 14-21

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Pebrero 13, 2012

Lunes ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Santiago 1, 1-11
Salmo 118, 67. 68. 71. 72. 75. 76

Poon, ako’y kahabagan upang mabuhay kailanman.

Marcos 8, 11-13

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Pebrero 12, 2012

Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Levitico 13, 1-2. 44-46
Salmo 31, 1-2. 5. 11

Sa ‘yong tulong at pagtubos ako’y binigyan mong lugod.

1 Corinto 10, 31 – 11, 1
Marcos 1, 40-45

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Pebrero 11, 2012

Sabado Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Hari 12, 26-32; 13, 33-34
Salmo 105, 6-7a. 19-20. 21-22

Panginoong masintahain, ang bayan mo’y gunitain.

Marcos 8, 1-10

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Pebrero 10, 2012

Paggunita kay Santa Escolastica

1 Hari 11, 29-32; 12, 19
Salmo 80, 10-11ab. 12-13. 14-15

Tinig ko’y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong mahal.

Marcos 7, 31-37

Basahin at pakinggan →