Mga Pagbasa – Linggo, Agosto 07, 2011

August 7, 2011

Ikalabinsiyam na Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Hari 19, 9a. 11-13a
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa.

Roma 9, 1-5
Mateo 14, 22-33

Leave a Comment



Previous post:

Next post: