July 2012

Mga Pagbasa – Linggo, Hulyo 08, 2012

Ika-14 Linggo sa Karaniwang Panahon

Ezekiel 2, 2-5
Salmo 122, 1-2a. 2bkd. 3-4

Mata nami’y nakatuon sa awa ng Panginoon.

2 Corinto 12, 7-10
Marcos 6, 1-6

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Hunyo 07, 2012

Sabado ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon

Amos 9, 11-15
Salmo 84, 9. 11-12. 13-14

Ang Poo’y nagsasalita na bayan n’ya’y papayapa.

Mateo 9, 14-17

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Hunyo 06, 2012

Biyernes ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon

Amos 8, 4-6. 9-13
Salmo 118, 2. 10. 20. 30. 40. 131

Ang tao ay nabubuhay sa Salita ng Maykapal.

Mateo 9, 9-13

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Hunyo 05, 2012

Huwebes ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon

Amos 7, 10-17
Salmo 18, 8. 9. 10. 11

Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan.

Mateo 9, 1-8

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Hunyo 04, 2012

Miyerkules ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon

Amos 5, 14-15. 21-24
Salmo 49, 7. 8-9. 10-11. 12-13. 16bk-17

Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos.

Mateo 8, 28-34

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Martes, Hunyo 03, 2012

Kapistahan ni Apostol Santo Tomas

Efeso 2, 19-22
Salmo 116, 1. 2

Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.

Juan 20, 24-49

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Hunyo 02, 2012

Lunes ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon

Amos 2, 6-10. 13-16
Salmo 49, 16bk-17. 18-19. 20-21. 22-23

Tinig ng D’yos dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin.

Mateo 8, 18-22

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Hulyo 01, 2012

Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon

Karunungan 1, 13-15; 2, 23-24
Salmo 29, 2 at 4. 5-6. 11 at 12a at 13b

Poong sa aki’y nagligtas, ang dangal mo’y aking galak.

2 Corinto 8, 7. 9. 13-15
Marcos 5, 21-43

Basahin at pakinggan →