Thursday, July 5, 2012

Mga Pagbasa – Huwebes, Hunyo 05, 2012

Huwebes ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon

Amos 7, 10-17
Salmo 18, 8. 9. 10. 11

Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan.

Mateo 9, 1-8

« Basahin at Pakinggan »