Thursday, July 26, 2012

Mga Pagbasa – Huwebes, Hulyo 26, 2012

Paggunita kina San Joaquin at Santa Ana

Sirak 44, 1. 10-15
Salmo 131, 11. 13-14. 17-18

Trono ni David ay laan sa Manunubos ng tanan.

Mateo 13, 16-17

« Basahin at Pakinggan »