Tuesday, July 10, 2012

Mga Pagbasa – Martes, Hulyo 10, 2012

Martes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Oseas 8, 4-7. 11-13
Salmo 113 B, 3-4. 5-6. 7ab-8. 9-10

Israel na bayan ng D’yos, papurihan mo s’yang lubos.

Mateo 9, 32-38

« Basahin at Pakinggan »