Thursday, July 12, 2012

Mga Pagbasa – Huwebes, Hulyo 12, 2012

Huwebes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Oseas 11, 1-4. 8k-9
Salmo 79, 2ak at 3b. 15-16

Poon kami’y ‘yong iligtas at tanglawan ng ‘yong sinag.

Mateo 10, 7-15

« Basahin at Pakinggan »