August 2012

Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 31, 2012

Biyernes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Corinto 1, 17-25
Salmo 31, 1-2. 4-5. 10ab-11

Awa’t pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaa’y lubos.

Mateo 25, 1-13

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Agosto 30, 2012

Huwebes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Corinto 1, 1-9
Salmo 144, 2-3. 4-5. 6-7.

Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman.

Mateo 24, 42-51

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Agosto 29, 2012

Paggunita sa Pagpapakasakit ni San Juan, ang Tagapagbiyag, martir

Jeremias 1, 17-19
Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab at 17

Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan.

Marcos 6, 17-29

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Agosto 28, 2012

Martes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon
Paggunita kay San Agustin

2 Tesalonica 2, 1-3a. 14-17
Salmo 95, 10. 11-12a. 12b-13

Panginoo’y paririto upang hatulan n’ya tayo.

Mateo 23, 23-26

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Agosto 27, 2012

Lunes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon
Paggunita kay Santa Monica

2 Tesalonica 1, 1-5. 11b-12
Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 4-5

Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas.

Mateo 23, 13-22

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Agosto 26, 2012

Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon

Josue 24, 1-2a. 15-17. 18b
Salmo 33, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23

Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Efeso 5, 21-32
Juan 6, 60-69

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 24, 2012

Kapistahan ni Apostol San Bartolome

Pahayag 21, 9b-14
Salmo 144, 10-11, 12-13ab. 17-18

Talastas ng mga tao dakilang paghahari mo.

Juan 1, 45-51

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Agosto 23, 2012

Huwebes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon
Paggunita kay Santa Rosa de Lima

Ezekiel 36,23-28
Salmo 50, 12-13. 14-15. 18-19

Kayo’y aking wiwisikan upang sala’y mahugasan.

Mateo 22, 1-14

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Agosto 21, 2012

Martes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon
Paggunita kay Papa San Pio X

Ezekiel 28, 1-10
Deuteronomio 32, 26-27ab. 27kd – 28. 30. 35kd-36ab

Nasa pasya ng Maykapal ang buhay at kamatayan.

Mateo 19, 23-30

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Agosto 18, 2012

Sabado ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Ezekiel 18, 1-10. 13b. 30-32
Salmo 50, 12-13. 14-15. 18-19

D’yos ko, sa aki’y likhain tapat na puso’t loobin.

Mateo 19, 13-15

« Basahin at Pakinggan »