Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 31, 2012

August 31, 2012

Biyernes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Corinto 1, 17-25
Salmo 31, 1-2. 4-5. 10ab-11

Awa’t pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaa’y lubos.

Mateo 25, 1-13

Leave a Comment



Previous post:

Next post: