Tuesday, August 21, 2012

Mga Pagbasa – Martes, Agosto 21, 2012

Martes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon
Paggunita kay Papa San Pio X

Ezekiel 28, 1-10
Deuteronomio 32, 26-27ab. 27kd – 28. 30. 35kd-36ab

Nasa pasya ng Maykapal ang buhay at kamatayan.

Mateo 19, 23-30

« Basahin at Pakinggan »