Wednesday, August 8, 2012

Mga Pagbasa – Miyerkules, Agosto 08, 2012

Miyerkules ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon
Paggunita kay Santo Domingo, pari

Jeremias 31, 1-7
Jeremias 31, 10. 11-12ab. 13

Pumapatnubay na Diyos ay Pastol na kumukupkop.

Mateo 15, 21-28

« Basahin at Pakinggan »