Monday, August 6, 2012

Mga Pagbasa – Lunes, Agosto 06, 2012

Kapistahan ng Pagliliwanag sa Bagong Anyo ng Panginoon

Daniel 7, 9-10. 13-14
Salmo 96, 1-2. 5-6. 9

Panginoo’y maghahari, lakas n’ya’y mananatili.

2 Pedro 1, 16-19
Marcos 9, 2-10

« Basahin at Pakinggan »