Friday, August 10, 2012

Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 10, 2012

Kapistahan ni San Lorenzo, diyakono at martir

2 Corinto 9, 6-10
Salmo 111, 1-2. 5-6. 7-8. 9

Ang taong tunay na mat’wid ay mahabagi’t mabait.

Juan 12, 24-26

« Basahin at Pakinggan »